Vyhledávání

Kontakt

Hombre333

Nokia :-)

hombre333@seznam.cz

Zamknutí plynu u RC letadla - Throttle Hold v režimu Acro (Futaba T10CP a nejen ta)

06.02.2018 17:51

 

U RC vrtulníků je zcela běžná funkce "Throttle-hold", která dokáže přepnutím přepínače uzamknout kanál plynu v "nule" a tím zabrání nechtěnému roztočení motoru při náhodném pohnutí plynovou pákou, případně ihned vypne právě běžící motor. Tuto funkci shledávám velmi užitečnou a chtěl jsem ji použít i v módu Acro, který je určený pro letadla. Už se mi párkrát stalo, že jsem měl vysílač zavěšený na krku a při předklonění, jsem si zavadil o páku plynu a roztočil motor svého letadla. Začal jsem si dávat větší pozor, aby se mi to nestalo a začal jsem používat popruh na krk, který se dá snadno přezkou rozpojit. Vysílač  v případě potřeby odepínám a odkládm na zem. Například, když měním baterie v letadle. Ale líbilo by se mi zablokovat přepínačem plyn, abych se nemusel bát nechtěného roztočení vrtule.

Hledal jsem tuto funkci ve svém vysílači Futaba T10CP, ale marně. (Nenašel jsem ji pro režim letdlo, pro vrtulníky tam samozřejmě je - pod názvem Throttle-hold.) Jediné, co jsem našel, je funkce Throttle-Cut, což by se dalo přeložit jako "vypnutí motoru", nebo přesněji "zhášení motoru". Bohužel to neřeší můj problém, protože tato funkce je určena pro letadla se spalovacím motorem a umožní stáhnout plyn ještě o nějaký kousek níž pod otáčky volnoběhu, čímž dojde ke zhasnutí motoru. Je to lidově řečeno "chcípák". Já hledal něco, co po přepnutí přepínače nastaví na kanálu plynu "nulu" a bez ohledu na polohu plynové páky tam tu "nulu" bude pořád držet, dokud přepínač nepřepnu zpět. Došlo mi, že výrobce v době výroby tohoto vysílače ještě asi netušil o blížící se době elektro pohonu RC modelů, a proto ho nenapadlo tuto funkci do vysílače vložit i pro letadla. 

Naštěstí se mi podařlo na netu najít, jak tento nedostatek elegantně vyřešit pomocí jednoho volného mixu.

Jako Master kanál nastavíme v mixu kanál plynu (u Futaby č.3). Jako Slave kanál nastavíme rovněž kanál plynu (takže opět 3). Hodnotu Rate nastavíme pro oba směry výchylky na -100%. Tímto jsme dosáhli toho, že na kanálu plynu bude vždy aktuální výchylka plynu mínus aktuální výchylka plynu - takže nula. Ale tahle nula ve skutečnosti znamená 50% výchylku plynu, takže motor poběží pořád na půl plynu. A to nechceme! Zbývá maličkost. Nastavit takzvaný Offset, což je něco jako "posun" nebo "vzdálenost od začátku". A my to posuneme hezky na konec, kde máme nulový plyn. Můj vysílač zobrazuje hodnotu Offsetu při pohybu páky v rozsahu 0-100%. Přesunu páku plynu do spodní polohy a stisknu na 1s rolovací tlačítko na vysílači. Hodnota Offsetu se uloží (v mém případě 100%). Pro zapínání mixu jsem zvolil stejný přepínač, který se u vrtulníků používá pro funkci Throttle-hold. (Dá se zvolit libovolný.) Ještě tam mám položku TRIM. TRIM je možno nastavit na OFF nebo ON. V případě ON působí trimování Master kanálu také na Slave kanál. V případě OFF jsou oba kanály odděleny. Takže je vhodné nastavit ON, aby případné trimování kanálu plynu nemělo na výsledek mixu žádný vliv. Položku LINK nastavíme na OFF. Zbývá přiřadit ovládací přepínač a zvolit jeho polohu pro aktivaci mixu. Možná to vypadá složitě, ale je to krásně jednoduché! Kdykoliv přepnu zmíněný přepínač, tak se mi zastaví motor, bez ohledu na polohu plynové páky. Jen je potřeba zajistit, aby nedošlo k nechtěnému přepnutí během letu! To bychom mohli řešit dalším bezpečnostním přepínačem, který by blokoval předchozí bezpečnostní přepínač proti nechtěnému přepnutí, atd.... :-) (Dělám si srandu.)

Poznámka k Offsetu

Některé vysílače umožňují nastavit hodnotu Offsetu vyšší než 100%. Pokud to není nutné, nedoporučuji to. Při mém experimentování, když jsem ještě nevěděl o návodu, se mi podařilo docílit toho, že při aktivovaném vypínači plynu, jsem měl plyn "nulovější, než jsem byl schopen dosáhout vychýlením plynové páky. Když jsem pak zapnul model s aktivovaným bezpečnostním vypínačem, nic se nestalo a vrtule se nerotzočila. Jenže! Když jsem vypínač odblokoval, přestože jsem měl plynovou páku v nule, motor se rozběhl!!! Zhruba na 15% výkonu :-( 

Takže pro jistotu doporučuji zkontrolovat, zda je "nulový plyn" při aktivovaném bezpečnostním vypínači stejně "nulový" jako při staženém plynu s deaktivovaným vypínačem!

Dodatek:

Oproti Throttle-hold u vrtulníků je tady jedna malinkatá odlišnost. Vrtulníkáři vědí, že pokud zapnou vysílač se zapnutým spínačem Throttle-hold (zablokovaným plynem), vysílač je zvukem a nápisem na displeji upozorní, že je plyn vypnutý. Podle mě je to kvůli spalovákům, aby se pilot nesnažil vrtulník startovat, když má zavřený a zablokovaný plyn. Tady k žádnému upozornění nedochází. Myslím si, žeto vůbec nevadí. Kdyby však někomu toto upozornění chybělo, není problém ho doplnit. Použijeme k tomu funkcu Throttle-Cut (zhášení motoru) Tu nastavíme tak, aby se aktivovala stejným spínačem, jako blokování plynu. A na zapnutý Throttle-Cut vysílač po zapnutí upozorňuje úplně stejně, jako na Throttle-hold u vrtulníků. Pak už jsou obě tyto funkce naprosto stejné. 

Letu zdar :-)

Hombre333

 

 

nebo 'ON'. V provozu 'ON' působí trimování Masterkanálu také
na Slavekanál. V jiném případě jsou oba kanály odděleny.

Diskusní téma: Zamknutí plynu u RC letadla - Throttle Hold v režimu Acro (Futaba T10CP a nejen ta)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.